***

 analogowa część naszego spotkania. brakowało mi średniego formatu. 

1 komentarz: